Hac ve Umre Organizasyonu


Daha geniş bilgi için:

Fransa Türk Federasyon Genel Merkezine ve bağlı derneklerimize müracaat edebilirsiniz.

Tel. +33 157 42 19 70  - Fax +33 157 421 971

fransa@turkfederasyon.com